Угода про конфіденційність персональної інформації

Ця Угода про конфіденційність персональної інформації (далі — Угода) укладається між ТОВ «Альфа-Тех Харків» (далі – Компанія) та будь-яким користувачем сайту Компанії alfa-teh.com.ua (далі – Сайт). Угода діє у відношенні всієї інформації, яку Компанія може отримати стосовно користувача під час використання їм Сайту. Користувач автоматично приймає умови Угоди.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує Компанія.

1.1. У межах цієї Угоди під «персональною інформацією користувача» розуміють:

1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при заповненні форми «Задати питання». Обов`язкова для заповнення інформація помічена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

1.1.2 Дані, які автоматично передаються лічильниками на Сайті в процесі його використання, в тому числі IP-адреса, інформація про браузер користувача (або іншій програмі, із допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), час доступу, адреса сторінки, що запитується.

1.2. При заповненні форм на Сайті користувач надає наступну персональну інформацію: прізвище, им`я, номер мобильного телефону, адреса електронної пошти. Компанія виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що запропоновані у формах. Відповідальність за правильність та достовірність персональних даних, що вводяться Користувач несе самостійно.

1.3. Надання користувачем своїх персональних даних означає безомовне погодження із цією Угодою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у випадку непогодження з цими умовами користувач повинен утриматися від надання своїх персональних даних на Сайті.

2. Мета збору та обробки персональної інформації користувачів.

2.1. Компанія збирає через сайт Компанії та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для отримання зворотнього зв`язку та для надання інформації, що запитується.

2.2. Персональну інформацію користувача Компанія може використовувати з наступною метою:

2.2.1. Ідентифікація Користувача у рамках Угоди та договорів з Компанією;

2.2.2. надання користувачу послуг консультування;

2.2.3. Зв`язок з користувачем при обробці запитів та замовлень від Користувача.

3. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам.

3.1. Компанія зобов`язується не розголошувати отриману від користувача інформацію. Поза меж, зазначених у пункті 2.2. цієї Угоди, інформація про користувачів не буде будь-яким чином використана. Доступ до таких даним мають тільки особи, спеціально уповноважені на виконання даних робіт, та попередженим про відповідальність за раптове або спеціальне розголошення, або несанкційоване використання таких даних.

4. Заходи, застосовані для захисту персональної інформації користувачів.

4.1. Компанія приймає необхідні та достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5. Зміни Угоди про конфіденційність персональної інформації.

5.1. Компанія залишає за собою виключне право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в цій Угоді. При внесенні змін в актуальній редакції вказує дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

Ця Угода про конфіденційність персональної інформації було оновлено останній раз 15 травня 2017 року.